dotace

Plánujete rozšíření firmy, investici nebo rozvoj firmy? Možnost získat dotaci nemají pouze velké společnosti. Naopak dotační politika státu a EU je zaměřena především na malé a střední firmy. O možnosti získat dotaci víte, ale nemáte zkušenosti s žádostí a administrativou dotačního projektu? Poradíme Vám a zpracujeme Vaši žádost, zajistíme potřebnou administrativu dotace a její vedení v účetnictví. Novým dotačním obdobím pro čerpání prostředků z dotačních programů pro podnikání a inovace jsou roky 2014-2020.

MÁM ZÁJEM

Wiseversa s.r.o.
Lannova 2061/8, Praha Nové Město, 110 00
info@wiseversa.cz
+420 222 363 650