personální agenda

Nabízeme Vám služby a poradenství v oblasti vedení personální agendy a HR:

  • revize a příprava personální dokumentace s ohledem na pracovně právní předpisy, platnou legislativu a vnitřní požadavky firmy,
  • příprava vnitřních předpisů firmy (pracovní řád, mzdový předpis, směrnice atd.),
  • nábor zaměstnanců,
  • pracovní smlouvy,
  • uzavírání a ukončování pracovních poměrů,
  • vzdělávání zaměstnanců,
  • hodnocení a kariérové plánování,
  • zajištění povinných školení (BOZP, PO apod.).

MÁM ZÁJEM

Wiseversa s.r.o.
Lannova 2061/8, Praha Nové Město, 110 00
info@wiseversa.cz
+420 222 363 650